Make your own free website on Tripod.com

KO-KURIKULUM

| KELAB & PERSATUAN | BADAN BERUNIFORM | SUKAN & PERMAINAN |

VISI

 Melahirkan insan yang bertaqwa, cerdas dan cergas.

  

MISI

 Melahirkan insan yang bertaqwa, cergas dan daya tahan tinggi. Aspek yang dititik-beratkan melibatkan penglibatan semua ke arah mencapai aspirasi agama, bangsa dan negara.

  

OBJEKTIF

Memupuk semangat taat setia kepada negara dan bersatu padu.

Membuka peluang kepada masyarakat untuk memberi sebarang idea dan sumbangan kepada sekolah.

Memupuk nilai murni dan positif selaras dengan hasrat rukun negara.

Mengembangkan minat, bakat dan kemahiran pelajar.

Melatih pelajar dalam mengisi masa lapang dengan gerak kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri.

 

| SEJARAH | LAMBANG & MOTTO | FALSAFAH | VISI | MISI | ORGANISASI |

| STAF | AKADEMIK | KO-KURIKULUM | PEPERIKSAAN | HOME |