Make your own free website on Tripod.com

 

| SEJARAH | LAMBANG & MOTTO | FALSAFAH | VISI | MISI | ORGANISASI |

| STAF | AKADEMIK | KO-KURIKULUM | PEPERIKSAAN | HOME |

 

KELAB & PERSATUAN

1.   BAHASA MELAYU 5.   MATEMATIK / SAINS 9.   KELAB KOMPUTER
2.   BAHASA INGGERIS 6.   AGAMA ISLAM 10. KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA
3.   GEOGRAFI / SEJARAH

 

 

7.   PENDIDIKAN SENI /   BUDAYA  / MUZIK

 

11.  KELAB BIMBINGAN &   KAUNSELING ANTI DADAH (SLAD)
4.   BAHASA CINA 8.   KEMAHIRAN HIDUP / REKACIPTA / KATERING / LANDSKAP 12.    KELAB PERPUSTAKAAN

 

 

| SEJARAH | LAMBANG & MOTTO | FALSAFAH | VISI | MISI | ORGANISASI |

| STAF | AKADEMIK | KO-KURIKULUM | PEPERIKSAAN | HOME |